Dansk Sang

I Dansk Sang (Folkeskolens Musiklærerforening) er Kristian la Cour repræsenteret med en melodi til Ejvind Nielsens digt: Nu er det morgen.

Del siden