Kirkesangbogen

Iben Krogsdal

Michael Nielsen

I foråret 2017 udkommer Kirkesangbogen på Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag som et supplement til Den Danske Salmebog.

Kirkesangbogen udstikker et nyt spor mellem Den Danske Salmebog og Højskolesangbogen, og formidler kristen tro på en spørgende og søgende måde. Salmernes udtryk vil være genkendeligt for både vante og nye kirkegængere og skabe sammenhæng mellem samtidens livsforståelse og musikalske virkelighed, og salmens traditionelle univers.

To af salmerne i Kirkesangbogen har melodi af Kristian la Cour. 

De er skrevet af forfatter og salmedigter Iben Krogsdal og fhv. valgmenighedspræst Michael Nielsen, Ryslinge.


Del siden