Kirkehøjskolen
Hjørring Sognegård

Hjørring Sognegård

En kirkehøjskoleaften af de sjældne.

Torsdag, den 15. marts 2016 havde vi i Hjørring Kirkehøjskole besøg af Kristian la Cour fra Askov til en vise- og sangaften i Hjørring Sognegård.

De 160 deltagere fik en ualmindelig dejlig musikalsk oplevelse i selskab med Kristian la Cour, der begyndte aftenen med en visekoncert med nordiske viser til eget guitarakkompagnement og efter spisepausen fortsatte som inspirerende leder af fællessangen. Her var det kendte sange fra højskolesangbogen, men især var det nye sange fra et sangblad med Kristian la Cours egne melodier til udvalgte tekster af bl.a. Michael Nielsen, Niels Brunse og Iben Krogsdal.

At der blev sunget virkelig godt med på disse, for de fleste nye melodier, skyldtes ikke alene la Cours pædagogiske indføring heri, men især det forhold, at melodierne er usædvanligt sangbare og lægger sig så smukt omkring teksterne.

At Kristian la Cour læste disse smukke og stærke tekster højt, inden vi sang dem, så der var ro til at lytte til indholdet, inden vi sang dem, er af mange deltagere blevet fremhævet som en ekstra kvalitet i aftenens indhold.

Endelig skal det nævnes, at Kristian la Cour medbragte eget lydanlæg, der sikrede en perfekt teknisk aften, og dertil med 160 sæt færdigtrykte sangblade med tekster og noder klar til omdeling i salen medvirkede til aftenens fine forløb.

Det var med et langvarigt, varmt bifald kirkehøjskolen sagde Kristian la Cour tak for en uforglemmelig oplevelse, hvor vi alle sang os til både glæde og eftertanke. Det er sådan aften, at vi oplever ”at hjertesproget er vers og sang”.


Per Christensen, Hjørring Kirkehøjskole 29.03.16

Del siden